Risk and crisis research centre, RCR

Spara favorit 23 sep september 2019

Risk and Crisis Research Centre (RCR) utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Verksamheten består av forskning, utbildning och samverkan med företag, myndigheter och allmänhet.

RCR fungerar som en paraplyorganisation för enskilda och grupper av forskare och som samordnare av aktiviteter både inom universitetet och i samverkan med det omgivande samhället.

Genom RCR finns en unik möjlighet att ta del av forskningsresultat om bland annat hur människor bedömer risker, hur organisationer hanterar kriser och vad som påverkar samhällets sårbarhet.

 

RCR i korthet

Risk and Crisis Research Centre samlar forskare och doktorander inom 11 olika ämnen: sociologi, statsvetenskap, kriminologi, data- och systemvetenskap, informatik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och landsbygdsutveckling.

Gemensamt för oss alla är att vi studerar olika aspekter av risker och kriser. Inom RCR finns i dagsläget ett 20-tal pågående forskningsprojekt.

NEEDS 2020

Flygfoto övstersund bred

Den 10-12 mars 2020 arrangerar vi The Fifth Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies i Östersund. Lär mer om konferensen och skicka in ditt bidrag.

RCR på Twitter