Medverkan i böcker

Spara favorit 14 okt oktober 2019

Här finner du böcker där forskare från Mittuniversitetet medverkat.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, R. (2019). Att höra till, tillfälligt. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 33-47.

Borglund, E. (2019). Att lära av historien. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 83-95.

Mozelius, P. , Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Sundgren, M. (2019). Augmented Education : Location-Based Games for Real-World Teaching and Learning Sessions. I Augmented Reality Games I. Springer (Augmented Reality Games). S. 217-235.  

Vogt, M. & Englund, O. (2019). Biodiversity outcomes associated with sustainability certifications : Contextualising understanding and expectations, and allowing for ambitious intentions. I Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource Sectors : Outcomes for Society and the Environment. Routledge. S. 65-92.

Nygren, G. & Lindblom, T. (2019). Bland multireportrar och innehållsleverantörer. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 121-142.

Håkansson Lindqvist, M. (2019). Conditions for Teaching with Mobile Technology in the School Classroom. I Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies. Cham : Springer. S. 69-87.

Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2019). Defining and Mapping the Field of Theory and Resarch on Political Public Relations. I Political Public Relations : Concepts, Principles, and Applications. New York : Routledge. S. 1-42.

Große, C. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2019). Den regionala flygplatsens roll i samhället - Perspektiv från en förstudie kring Sundsvall-Timrå flygplats. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 49-67.

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2019). Den virala vinden : Om de nyheter som lajkas, delas och kommenteras. I Nyheter - allt mer en tolkningsfråga? : Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018. Institutet för Mediestudier. S. 47-58.  

Öberg, L. (2019). Designa och utvärdera samverkansövningar med utgångspunkt i Community of Inquiry. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 69-80.

Jangdal, L. & Wadbring, I. (2019). Det journalistiska innehållet. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 189-209.

Skytt, T. (2019). "Det spelar ju ingen roll vad jag gör...". I Jämten 2020. Östersund : Jamtli Förlag (Årsbok för Jamtli, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening). S. 18-25.

Butun, I. & Österberg, P. (2019). Detecting Intrusions in Cyber-Physical Systems of Smart Cities : Challenges and Directions. I Secure Cyber-Physical Systems for Smart Cities. Hershey, USA : IGI Global. S. 74-102.  

Ioannides, D. & Zampoukos, K. (2019). Exploring the geographic dimensions of tourism work and workers. I A Research Agenda for Tourism Geographies. Cheltenham : Edward Elgar Publishing (Elgar Research Agendas). S. 89-98.  

Nounkeu Tatchou, C. (2019). Fake news : Social media giants did not do enough. I Euroflections : Leading academics on the European elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport). S. 79-80.  

Öhman, P. (2019). Finansiella risker och risker i finansiella system. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 117-135.

Ankre, R. & Petersson Forsberg, L. (2019). Förtätning och gröna kilar - konsekvenser för friluftslivet. I Samhällsplaneringens teori och praktik. Stockholm : Liber. S. 197-206.

Nord, L. & Nygren, G. (2019). Gamla och nya medier i samspel i de lokala valrörelserna. I Storm och stiltje : SOM-undersökningen 2018. Göteborg : SOM-institutet, Göteborgs Universitet (SOM-Rapport). S. 253-268.

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). Går det att mäta värdet av det sociala entreprenörskapet. I Samhällsentreprenörskap och socialt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Forlag.

Jong, M. , Kristiansen, L. , Jong, M. C. & Falkenberg, T. (2019). Integrative Nursing in Sweden. I Integrative Nursing. New York : Oxford University Press. S. 652-662.

Bertell, M. , Frog, M. & Wilson, K. (2019). Introduction : Looking across the Baltic Sea and over linguistic fences. I Contact and Networks in the Baltic Sea Region : Austmarr as a Northern Mare Nostrum, ca. 500-1500 CE. Amsterdam : Amsterdam University Press (Crossing Boundaries). S. 11-28.  

Nord, L. , Falasca, K. , Grusell, M. & Bolin, N. (2019). Introduction : More like 28 national elections than one European election. I Euroflections : Leading academics on the Europran elections 2019. Mid Sweden University, DEMICOM (DEMICOM rapport). S. 9-11.  

Wall-Reinius, S. & Heldt Cassel, S. (2019). Introduktion till turism och svensk turismforskning. I Turismen och resandets utmaningar. Svenska sällskapet för antropologi och geografi (YMER). S. 7-30.  

Karlsson, M. & Strömbäck, J. (2019). Journalistiken och behovet av faktabaserad rationalitet. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 17-22.

Strömbäck, J. (2019). Journalistikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 171-183.

Nord, L. (2019). Journalistiska drev och skandaljournalistik. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 299-310.

Mathiassen, S. E. , Johansson, E. , Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Jämställd arbetshälsa? genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln. I Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans ör tillsynsverksamhet. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket Rapport). S. 22-36.  

Ödmark, S. (2019). Komikern som nyhetsförmedlare. I Nyheter - allt mer en tolkningsfråga? : Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018. Institutet för Mediestudier. S. 145-152.  

Magnusson, J. (2019). Leaving Religion in antiquity. I Handbook of Leaving Religion. Brill Academic Publishers (Brill Handbooks on Contemporary Religion). S. 43-54.  

Bertell, M. (2019). Local Sámi Bear Ceremonialism in a Circum-Baltic Perspective. I Contact and Networks in the Baltic Sea Region : Austmarr as a Northern Mare Nostrum, ca. 500-1500 CE. Amsterdam : Amsterdam University Press (Crossing Boundaries). S. 235-261.  

Spante, M. , Johansson, K. & Jaldemark, J. (2019). MakerSpaces in schools : Networked learning among teachers to support curriculum-driven pupil learning in programming. I Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer. S. 223-237.  

Schiebold, C. (2019). Matrix solutions for equations of the AKNS system.. I Nonlinear systems and their remarkable mathematical structures. Vol. 1. Boca Raton, FL : CRC Press. S. 257-294.

Nord, L. (2019). Mer stabilitet än förändring i de politiska nyheterna. I Nyheter – allt mer en tolkningsfråga? : Mediestudiers innehållsanalys 2007–2018. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 99-113.

Toivanen, S. , Hagqvist, E. , Landstad, B. , Nordenmark, M. , Östergren, P. & Vinberg, S. (2019). Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn. I Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Rapport 2019:7: Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv. Arbetsmiljöverket). S. 43-55.  

Littlejohn, A. , Jaldemark, J. , Vrieling-Teunter, E. & Nijland, F. (2019). Networked professional learning : An introduction. I Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer (Research in networked learning). S. 1-11.  

Kvarnlöf, L. (2019). När det brinner runt knuten - Risk, roller och resurser i samband med skogsbrandsevakuering. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 17-31.

Nyström, J. (2019). Något om europarättslig soft law såsom rättskälla. I Festskrift til Bent Iversen. DJØF forlag.

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Mozelius, P. (2019). Orchestrating learning as an emergent practice in the use of location-based games with mobile devices. I Emergent practices and material conditions in learning and teaching with technologies. Cham, Switzerland : Springer. S. 163-180.  

Nord, L. (2019). Partierna inför väljarna : Valkampanjer. I Partier och partisystem. Lund : Studentlitteratur AB. S. 125-142.

Bolin, N. (2019). Partiernas interndemokrati. I Partier och partisystem. Lund : Studentlitteratur AB. S. 231-247.

Strömbäck, J. (2019). Political Market-Orientation in EP Elections. I Euroflections : Leading academics on the European elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport). S. 17-.  

Kiousis, S. , Strömbäck, J. & Proverbs, P. (2019). Political Public Relations : Looking Back, Looking Forward. I Political Public Relations : Concepts, Principles, and Applications. New York : Routledge. S. 370-385.

Nord, L. & Ots, M. (2019). Politiken och journalistiken. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 53-74.

Strömbäck, J. (2019). Politisk nyhetsjournalistik. I Handbok i journalistikforskning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 255-267.

Blombäck, S. (2019). Populism as a Challenge to Liberal Democracy in Europe. I The European Union in a Changing World Order : Interdiciplinary European Studies. Palgrave Macmillan. S. 217-243.  

Samuelson, J. (2019). Riddarhuset grundas. I Riddarhusets vapensköldar : Band I: Medeltid och vasatid. Stockholm : Riddarhusdirektionen. S. 202-204.

von Bergmann-Winberg, M. (2019). Risker för och kriser inom samhällskommunikation, medier och politiskt system - en historisk analys. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 97-114.

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Pierre, A. (2019). Rådgivning till samhällsentreprenörer och sociala företag – behövs det nya verktyg och modeller?. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Forlag.

von Friedrichs, Y. & Wollan, G. (2019). Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden.. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden.. Steinkjer : Embla Forlag.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2019). Samhällsentreprenörskapets ekosystem i svenska glesbygdskommuner. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. teinkjer : Embla Forlag.