Susanne Ståhlberg

Spara favorit

Jag är fakultetshandläggare på Institutionen för Utbildningsvetenskap (UTV), och administrerar nedanstående program och kurser, campus Sundsvall. Jag är också administrativt stöd till UTV och HLV.

Förskollärarutbildning, 210 hp ) Sundsvall och Östersund.
Beteendevetenskapligt program, 180 hp.

Fristående kurser:
Pedagogik, A, B och C