Medarbetare på NMT-fakulteten

Spara favorit 8 dec december 2017

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan finner du samtliga medarbetare på kansliet samt deras kontaktuppgifter.

Dekan

Hans-Erik Nilsson

Prodekan

Ingela Bäckström

Kanslichef

Maria Torstensson          

 

Nämnds- och ledningsstöd

Annika Berggren, handläggare ledningsstöd, anställningsrådet.

Malin Bydén Sjöbom, samordnare för grundutbildningsfrågor, handläggare ledningsstöd, utbildning på grundnivå, GRUR

Fanny Burman, handläggare ledningsstöd, forskning

Lena Lenner, handläggare ledningsstöd, kvalitetsarbete, fakultetsnämnden.

Stefan Pettersson, handläggare ledningsstöd, forskning, utbildning på forskarnivå, FUR

Anne Åhlin, administratör, utbildning på forskarnivå, arkivansvarig NMT fakulteten

Fakultetshandläggare 

Åsa Danvind, fakultetshandläggare, utbildning. 

Sam Lodin, fakultetshandläggare, utbildning.

Karl Pettersson, fakultetshandläggare, utbildning.

Teresia Edling Hultgren fakultetshandläggare, samverkan (föräldraledig)
Linda Saltin vikarie

Kajsa Fridell fakultetshandläggare, samverkan

Sofia Larsson fakultetshandläggare, samverkan (börjar 4 sept 2019)

Anna-Maria Wiklund fakultetshandläggare, projektstöd

Fakultetsadministratörer utbildning

Lena Karlén Andersson, DSV

Lotta Frisk, EKS, CHE

Lena Höijer, IST

Viktoria Lilja, NAT, CHE

Brita Åkerström, KMT, EHB

Veronica Norman, DES

Kerstin Nyström, MKV

Anna-Karin Viklund, MOD, CHE

Britt Edlund, KMT, EHB, MOD

Fakultetsadministratörer forskning

Lisa Velander, STC

Brita Åkerström, STRC